dr. Sárdy Péter

dr. Sárdy Péter

Ügyvéddivider_cont_dark2

sardy_peterAz ELTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta jogi tanulmányait 1997-től kezdődően. Diplomáját 2002-ben szerezte meg, summa cum laude minősítéssel, s még ugyanebben az évben helyezkedett el ügyvédjelöltként a SÁRVÁRI Ügyvédi Irodában. E minőségében alapos rutint szerzett. Már ügyvédjelöltként rendszeresen képviselhette az Iroda ügyfeleit polgári, gazdasági és közigazgatási perekben mind első-, mind másodfokon, így a peres jogviták vonatkozásában viszonylag korán kiterjedt tapasztalatokra tett szert.

2006-ban jeles minősítésű szakvizsgát tett. 2006 decemberében a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjává vált és megalapította a Sárdy Ügyvédi Irodát, amely azóta a SÁRVÁRI Ügyvédi iroda egyik legfontosabb partnerirodájának tekinthető.

Az utóbbi években a devizahitelezéssel kapcsolatos perek tömegében járt el az Iroda együttműködőjeként, így e jogterületen elmélyült, a joggyakorlatban rendkívül hasznos ismeretekkel rendelkezik. Felkészültsége, problémaérzékenysége és lényeglátása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a SÁRVÁRI Ügyvédi Iroda egyéb elvi jelentőségű peres ügyekben is sikerrel képviselhette ügyfeleit.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields